Dünyada Ambalaj Sektörünün Genel Durumu Monart Ambalaj / Haberler & Duyurular / Dünyada Ambalaj Sektörünün Genel Durumu
Dünyada Ambalaj Sektörünün Genel Durumu

 

Dünyada ambalaj işi yapan firmaların kazancının 439 milyar dolar civarında seyir ettiği belirtilmektedir. Beklenen büyüklük ise 2014 yılındaki 3,6 oranında fazladan büyümedir.  % 100lük oranın pazar payından % 37 seviyesinde kâğıt ambalaj yararlanmaktadır.

Ambalaj firmalarının büyük kısmı Pazar payındaki bu oranın farkında olduğu için kaliteli ve özenli çalışmalar sürdürerek en çok beklentisi olan gıda bölümünden faydalanmakta ve o alana çalışma yapmaktadır.

Ticari bir faktör olarak belirlenen fiyatların dış ülkelerdeki kazancının da hiç azımsanmayacak derecede olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bu rakamlarda ülkemizde payını almakta ve bu pay ile kendisini ambalaj sektöründe kalkındırmaya çalışmakta.

Dünyada yapılan ambalaj ticaretinin %50 gibi büyük bir kısmını oluştururken bu oranın geri kalan önemli bir seviyesi ise kâğıt ve karton ambalajdan oluşmaktadır. Bu sahipliği % 35 oranını oluşturan kısım ise hiçte azımsanmayacak kadar büyük bir orandır.  Sırasıyla ihraç edilen diğer ambalaj ürün grupları metal, cam ve ahşap ambalajlar. Dünyada var olan en büyük ithalat ve ihracat payına sahi olan ülkeler ise başta Amerika, Almanya ve Çin olarak devam etmektedir.

 

Dünyada Ambalaj Sektörünün Büyümesine Etki Eden Faktörler

Karton ambalaja olan kısa yâda uzun vadeli olsun hiç fark etmezsisin hep vardır ve olacaktır. Ambalajı önemli kılan birçok faktör vardır, bu konuları şu şekilde sıralayabiliriz:

* Evdeki ufak tefek eşyalara yoğunlaşan ilgi,

* Tüketiciye uygun olan çeşidin artması ve bu çeşitliliğin talep arz etmesi,

*  Tüketici kesimin sağlıktaki ihtiyaçlarının boyut değiştirmesi,

* Hızlı ve kullanışlı zaman hayatı olan insanların artış göstermesi ve buna uyum sağlayan alet eda batın daha çok talep edilmesi,

* Rakip piyasaların artış göstermesi ve hızlanarak büyümesi,

* Ambalaj için kullanılan ekipmanların çoğalması ve gelişen teknoloji,

* Birlikte ve beraber olan aile ortamının hızla yok olmaya yüz tutması ve bu durumun daha pratik hale gelmiş olması,

* Çevre ve diğer geri dönüşüm ekipmanlarının artış göstermiş olması,

* Artış gösteren insan nüfusu,

Tüketici için ambalajın en cazip 3 nedeni araştırıldığında bunlardan markanın adı, sağlık koşullarına uygunluğu ve tüketen açısından uygun olmasıdır.

 

Türkiye’de Ambalajın Tarihçesi

Tarihler 1960lı zamanlar gösterdiği dönemlerde ülkemizde cam, karton, kâğıt, selef on ve cam ambalaj üretimi yapılmaktaydı. İhracat alanında ise jüt çuvallar ve tahta kutular kullanılıyor bunların dışındaki ambalaj çeşitleri ise pahalı olarak kabul ediliyor ve alımında zorlanmalar yaşanıyordu.  İleriki tarihler olan 1970lerde ambalajın önemi yavaş yavaş anlaşılmaya başladı ve daha başarılı çalışmalar yapıldı.  Tarih 1977 yılında ise ülkemizin ilk ambalaj araştırma firması kuruldu ve bu alanda çalışmalara ilerleme katıldı.  O tarihten sonra yalnızca kendi ürünlerini kaplamak ve korumak için ambalaj üretimi yapan işletmeler haricinde sadece ambalaj üreten firmalarda ortaya çıkmaya başladı.  Daha çok teneke kutulara yapılan bu eğilim ileriki zamanlarda karton ve plastik ambalaj üzerinde durmaya başladı.  1980’lerin başında ise ilk kez pet şişe üretimine başlandı. O zamanlarda sadece su ambalajı ambalajı amacı ile kullanılan pet şişe deha sonra tüm sıvı gıdaları içerisine almaya başladı.   Hal böyle olunca pet şişedeki rekabet oranı artmaya başladı ve ham madde üretimi ülkemizde yapılmaya başladı.

 

Ülkemizde ilk oluklu mukavva fabrikasının kurulumu İzmir de gerçekleşti. Sektörde 1980 yılından sonra oluklu mukavvaya yatırımlar yapılmaya başlandı ve bu yatırım 1981 -  1995 yılına kadar büyük bir yoğunluk ve ilgi ile deva etti.  Büyük ve gelişmiş olan ülkeler bu yatırıma daha çok önem verdiler ve bu gün büyük işlere mukavva alanında imza attılar.  Sektörde büyük gelişmeler devam ederken mukavva için açılan fabrikalardan şu an 59u görevini en iyi seviyede yerine getiriyor.

Türkiye’de Ambalaj Sektörünün Gelişimi İçin Temel Konular

Ülkemizde imalatın nedenleri fazla arz ve talep olması ile birlikte kullanıma en çok etki eden faktörler aşağıdaki gibidir:

* Üretimin önünün açılmak istenmesi ve kullanıcıya olumlu yanıtlar vermesidir,

* Ambalajın gıda alanında kullanılacak olması halinde müşterinin en çok oluklu mukavva talep ediyor olması,

* Yapılan mukavva tasarımlarında oluşan öz güven ve yenilikçi beyin yapılarının gelişiyor olması, ambalaj üretiminde sistematik bir ilerleme yapılması ve katma değerleri ile de destekleniyor olması,

* Görecesi yüksek ve ilgi çeken ürünlere daha çok ihtiyaç duyuluyor olması.  İhtiyaçların yanı sıra bunların karşılanabilmesi için alanda çeşitli meslek dallarının edindirilmesi ve okuyan gençlerin alana yönlendirilmesi yeniliklerin artırılmak istenmesi,

* Gelişmiş ülkelerde konu ile ilgili meslekleşmenin ilerlemiş bir seviyede olması, ülkemizdeki bu hızın çok yavaş ilerlediğini göstermektedir.  Ambalajın sadece kağıttan ibaret olmadığı konusunun farkında olan dış ülkeler asarım ambalajı, grafiği, özel baskıları konusunda dersler verilmektedir.  Üniversitede bu alanla ilgili hızlı ve etkili çalışmalar yapılmaktadır.  

* Ambalaj üretimi yapan makinelerin daha da artması ve bu artışın tüm standartlara olan uygunluğu.

* Meslaki alanların büyümüş olması ve gelişme gösteren bir sektör olması nedeni ile tüm kullanıcıların yada alan tercihi yapanların mukavva, ambalaj ve kağıt sektörüne giriş yapıyor olması,

* Ülke ekonomilerinin bu düzenlemeler için,  üretime katkı sağlama amacında, sektörlere çalışma üretim v.b izinleri vermeleri ve alınan bu devlet destekleri ile üretim ve istihdamın artmış ve artıyor olması,

* Yasal uygulama ve takiplerle yapılan çalışmalarda izinsiz üretim ve çalışmaların durdurulmuş olması ilerlemeye bir kat daha fazla katkı sağlamaktadır.

Ambalaj Pazarını Büyüten Faktörler

Sektörü öne çıkaran önemli faktörler bulunmaktadır.  Ambalaj alanının gelişmesinde önemli rol oynayan faktör olan hacim avantajı ve gereksinimleri pratik bir şekilde karşılamasıdır. Bunun dışında kullanım nedenlerine bakaca olursak:

* Evdeki eşya ve dekorasyona olan ilgi fazlalığı,

* Tüketicinin hoşuna gidecek ve işe yarayacak modelde ürünlerin çıkıyor olması,

* Tüketicinin sağlık alanındaki sıkıntı ve ihtiyaçlarının artış göstermesi,

* Hızlı ve etkili yaşan tarzının hızlanması,

* Marka dünyasının önemli yerde bulunuyor olması

Ambalaj malzemelerinin ambalaja olan uygunluğunu artması

* Kişisel ve pratik yeme şekillerinin artış göstermesi,

* Geri dönüşüme olan hız ve kararlılık

* Genel manada dünya yaşının yaşlanıyor olması ve ihtiyaç artışı

Üretimde genel anlamda edinilecek örnek çeşidinin gelişmiş ülkelerce baz alınarak devam ettirilmesi ve bu standartların üretimi yapan bu ülkeler olan başla Amerika olmak üzere örnek çeşitlerinin burada artırılıyor olması.