Ambalajda Geri Dönüşüm Monart Ambalaj / Haberler & Duyurular / Ambalajda Geri Dönüşüm

Ambalaj ve onları geri kazanma amaçlı yapılan çalışmalar 24.06.2007 tarihi itibari ile başlamış ve halen devam ettirilmektedir.  Yapılan çalışmalar ilçe belediyeleri dâhilinde olup, ambalaj artıkları kapsamlı gerekli, İATAÇ AŞ ve Çevre ve orman bakanlığınca büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

 Yapılan bu çalışmalar gereğince, ilçelerdeki ve kıdemli iş yerlerindeki ambalaj, kâğıt ve diğer ayrıştırılmış atıkların toplanma işlemleri devam etmektedir. İlçelerdeki bu geri dönüşüm işlemlerindeki çalışmalar uzman ekiplerce devam ettirilmekte ve yürütülmektedir. Çalışmalar atıkların farklı farklı toplandıkları yerlerden alınır ve tüm atıklar tek bir mekânda toplanarak burada ayrıştırılır. Yapılan işlemlerce geri dönüşüme kazandırılmaya çalışılan maddelerin ham madde haline getirilmesi durumunda tüm legal işleyiş devam eder.

Farlı ilçelerdeki bu çalışmalar ekiplerce yönetilerek ve yönetimdeki aşamalar izlenerek devam etmektedir. Çalışmaların kontrolü İSTAÇ A.Ş. ve İlçe Belediyeleri tarafından yapılmaktadır.

2006 yılından itibaren yürütülen bu işlemlerden sonra alınan cevaplar ise ülke geri dönümü ve çalışmaların hızlanması adına son derece iyi bir şekilde yapılmaktadır. Yürütülen ve devam ettirilen bu dönüşüm ülkemizde oldukça iyi seviyede benimsenmiş ve başarılı bir şekilde devam ettirilmiştir.

Yapılan çalışmalarda konut sakinleri ve mahallelerdeki işletmelerde son derece memnun kalarak yürütmelerini sürdürmektedir. Yapılan bu çalışmaların izlenim süreci ise devam etmektedir. Uzman ekip ise mahalle konutlarınca dolaşıp mavi poşet dağıtarak ayrıştırma işlemlerini yapmaktadır.

AB standartlarına uyum ve diğer kazanımlar için yürütülen bu çalışmalar tüm ekiplerce benimsenerek devam ettirilmekte ve İSTAÇ A.Ş ile yapılmaktadır.  Konu ile ilgili yürütülen programlar seminerler ve çalışmalar her zaman tüm hızı ile devam ettirilir ve çalışmalar aralıksız sürdürülür.

Okullarda da yürütülen bu çalışma öğrencilere de benimsetilmeye çalışılmaktadır. Öğrencilere de verilen bu eğitim öğrenim dönemlerinde devam etmekte ve kendisini göstermektedir. Yapılan çalışmaların içerikleri ve getirileri belirlenerek bir sonraki programlara da yer verilmektedir.

Ambalajlama da ne kadar önem varsa, ambalaj geri dönüşüm faktörlerinde de bu derece önem bulunmakta ve çok faydalı işlere imza atılmaktadır. Dönüşümün fazla olduğu bir ülke kalkınma sürecinde daha da etkili tutunur ve bu sürecin ne derece hızlı olacağına da yine kendisini bilinçlendirerek devam eder. Özellikle kâğıt ve kutu ambalajları dönüşümlerinde ağaç kazanımları ve bu kazanımların verdiği faydalar öğrenildikçe daha çok imkân doğmakta ve ilerlemeler sürdürülmektedir. Kazanım süresince belirlenen hedefe ulaşma ve gereken geri dönüşüm elde edildiğinde ise tüm ülke ve dünya adına birer katkı sağlanmış ve bu katkılara bir yenisi daha eklenmiş olmuştur.

Ambalaj geri dönüşümlerinde yapılan çalışmaların gelecek nesillere katkısı olması ve bu nesillerinde geri dönüşüm ve doğaya olan yardımları sayesinde dünyanın yaşanabilirliği ve kalite standartları atmış olacak daha temiz ve daha yanabilir bir dünyanın varlığı ile tüm insanlık rahat bir yaşam standardı bulmuş olacak. Yapılan çalışmaların takip amacı ise istenilen ve devam ettirilen bölgelerden aldıkları olumlu yanıtlar ve bu sürece tam olarak katkı sağlamaları hem hızlanmanın artmasına hem de yatırımların geri kazanılmasına neden olacaktır.

Sizde ambalaj kullanıcısı olarak tüm geri dönüşüm faaliyetlerine katılarak evlatlarınıza ve torunlarınıza daha mutlu bir gelecek vaat edebilirsiniz.