Ambalaj nın üretilen üzerindeki önemi Monart Ambalaj / Haberler & Duyurular / Ambalaj nın üretilen üzerindeki önemi
Ambalaj nın üretilen üzerindeki önemi
Ambalaj imalatı yapılan ürünleri devamlılık esasında kaplayan, depolayan, saklayan, taşıyan ve satımını kolaylaştıran endüstriyel ürün olarak da tanımlananır. Hemen hemen bütün sanayi ve tarım dallarında ürünlerin doğru tanımlanması için ambalajlamaya gerek vardır. Bu yönleriyle bakıldığında ambalaj ve özellikle kağıt ambalaj bütün sektörlerin olmazsa olmazı ve lokomotifi durumundadır. 
 
Bir ülkede ambalajın kısaca sektörün gelimişliği ve kişi başına tüketim oranı o ülkenin gelişmişliliğiyle aynı orantıda kabul edilmektedir.Ülkemizde mevcut olan ve hızla gelişime açık durumda olan sanayi kollarında , tarım ürünlerinde , kozmetik ve gıda ürünlerinde amaca uygun pazarlanması ve kolay lojisitklerinin yapılması için hızla gelişmetedir. Özellikle ihracat ürünlerinde ambalaj çok önem arz etmektedir.